W trakcie spotkań i drogą elektroniczną prosimy kandydatów o odpowiedzi na pytania. Pozwoli nam to na uzyskanie wiedzy na temat ich poglądów odnośnie tematyki zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Wiedzą tą podzielimy się z sympatykami ruchu Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade) w Polsce, co pomoże im w podjęciu decyzji o udzieleniu wsparcia kandydatom w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

More info