Z Uršo Zgojznik iz liste Povežimo.se smo se pogovarjali predvsem o transparentnosti in moči, ki jo imamo posamezniki v Evropski uniji. Urša Zgojznik ugotavlja, da ima Slovenija dovolj znanja, da z Evropo deli izkušnje in prakse, kako ostati in postati bolj prijazen do okolja in ljudi pri svojem delovanju. In prav vsak med nami na volitvah s svojim glasom lahko podpre kandidat_ko, za katerega meni, da bo v Evropskem parlamentu zagovarjal njene/njegove interese.