Na horyzoncie pojawia się nowa generacja młodych aktywistów wrażliwych na problemy krajów globalnego Południa. Uczestniczą w kampanii do PE i zapewne w przyszłości zasiądą w ławach parlamentarnych. Oto odpowiedzi na nasze pytania, które otrzymaliśmy od trojga kandydatów komitetu Lewica Razem.

Nie musimy aż tyle konsumować, aby to kosztowało los naszej planety. Jednym ze sposobów na stabilny rozwój całej planety razem z globalnym Południem jest Sprawiedliwy Handel, idea i ruch społeczny urzeczywistniający zrównoważony rozwój i uczciwą wymianę handlową.

Szymon Andrzejewski, Okręg Pomorski

Nie chcę mieć krwi na rękach kupując artykuły zawierające w swoim składzie surowce wydobywane w warunkach nie zapewniających pracownikom podstawowych norm bezpieczeństwa, godnej płacy, i godności człowieka. Nie chcę, by jakiekolwiek dziecko musiało rezygnować z edukacji i dziecięcej beztroski po to, by pracować.

Unia Europejska może, i powinna wymagać etycznego pochodzenia produktów sprzedawanych na jej terenie. Może, i powinna zabiegać o godne warunki pracy w zakładach produkujących towary dla europejskich firm.

Michalina Daria Artysiewicz, Okręg Warmińsko – Mazurski

Niewolnictwo nie należy do przeszłości. Jego ślady są na naszych wieszakach, na metkach ubrań, które powstają w pół-niewolniczych warunkach, w krajach, w których przymus ekonomiczny każdego dnia zmusza miliony pracowników do ryzykowania życia i pracy w niebezpiecznych warunkach za głodowe pensje. (…) Potrzebujemy jasnych i zdecydowanych kroków na poziomie systemowym. Jedynym organizmem zdolnym do przedstawienia i wcielenia w życie takich rozwiązań jest Unia Europejska. 

Hubert Walczyński, Okręg Warszawski