Dutch below; photo from © Belga

Geert Bourgeois, Minister-President of the Flemish government, believes in circular consumption and sustainable fair trade.

“The Flemish circular model inspires Europe and the rest of the world. The N-VA [Flemish party, red.] want to keep it this way and even reinforce it. We promote circular consumption and sustainable and fair trade, we invest in research and innovation and foster smart enterprise models. That is good for the environment and the economy”, says Geert Bourgeois.

The Belgian campaign partners (Oxfam-Magasins du Monde, Oxfam-Wereldwinkels, Fairtrade Belgium, and BioForum Vlaanderen) do indeed believe that innovative enterprise models are necessary to address the current challenges. Enterprise should balance people, planet, and prosperity!

Vlaams Minister-President Geert Bourgeois promoot duurzame en eerlijke handel

Geert Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse regering, gelooft in circulaire consumptiemodellen en duurzame en eerlijke handel.

“Het Vlaamse kringloopmodel inspireert Europa en de wereld. Dat wil de N-VA zo houden en zelfs versterken. We promoten circulair aankopen en duurzame en eerlijke handel, we investeren in onderzoek en innovatie en moedigen slimme bedrijfsmodellen aan. Dat is goed voor milieu en economie”, zegt Geert Bourgeois.

De Belgische campagnepartners (Oxfam-Magasins du Monde, Oxfam-Wereldwinkels, Fairtrade Belgium, en BioForum Vlaanderen) geloven inderdaad dat innovatieve bedrijfsmodellen nodig zijn om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Bedrijven zouden mens, planeet, en welvaart moeten balanceren!